Corpus Design And Construction In Minoritised Language Contexts - Cynllunio A Chreu Corpws Mewn Cyd-Destunau Ieithoedd Lleiafrifoledig - Knight Dawn; Morris Steve; Fitzpatrick Tess | Libro Palgrave Macmillan 07/2021 - HOEPLI.it


home libri books ebook dvd e film top ten sconti 0 Carrello


Torna Indietro

knight dawn; morris steve; fitzpatrick tess - corpus design and construction in minoritised language contexts - cynllunio a chreu corpws mewn cyd-destunau ieithoedd lleiafrifoledig

Corpus Design and Construction in Minoritised Language Contexts - Cynllunio a Chreu Corpws mewn Cyd-destunau Ieithoedd Lleiafrifoledig The National Corpus of Contemporary Welsh - Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes

; ;
Disponibilità: Normalmente disponibile in 15 giorni


PREZZO
59,98 €
NICEPRICE
56,98 €
SCONTO
5%Questo prodotto usufruisce delle SPEDIZIONI GRATIS
selezionando l'opzione Corriere Veloce in fase di ordine.


Pagabile anche con 18App Bonus Cultura e Carta del Docente


Facebook Twitter Aggiungi commento


Spese Gratis

Dettagli

Genere:Libro
Lingua: Inglese
Pubblicazione: 07/2021
Edizione: 1st ed. 2021

Trama

This bilingual book provides a detailed overview of the project to construct a National Corpus of Contemporary Welsh (CorCenCC), addressing the conceptual and methodological challenges faced when developing language corpora for minoritised languages. A conceptual framework is presented for the user-driven design that underpinned the CorCenCC project, along with a detailed blueprint that can function as a scaffold for other researchers embarking on projects of this nature. This book will be of value to those working in language teaching, learning and assessment, language policy and planning, translation, corpus linguistics and language technology, and to anyone with an interest in Welsh and other minoritised languages.


Mae'r llyfr dwyieithog hwn yn rhoi trosolwg manwl o'r prosiect i greu Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC), ac yn mynd i'r afael â'r heriau cysyniadol a methodolegol a wynebir wrth ddatblygu corpora iaith ar gyfer ieithoedd lleiafrifoledig. Cyflwynir fframwaith cysyniadol ar gyfer y cynllun wedi'i yrru gan ddefnyddwyr sy'n greiddiol i brosiect CorCenCC, ynghyd â glasbrint manwl a all weithredu fel sgaffald i ymchwilwyr eraill sy'n dechrau ar brosiectau o'r fath. Bydd y llyfr hwn o werth i'r rhai sy'n gweithio ym meysydd addysgu, dysgu ac asesu ieithoedd, polisi iaith a chynllunio ieithyddol, cyfieithu, ieithyddiaeth gorpws a thechnoleg iaith, ac unrhyw un â diddordeb yn y Gymraeg ac ieithoedd lleiafrifoledig eraill.

Sommario

Section 1: English.- Chapter 1: Introduction.- Chapter 2: A National Corpus of Contemporary Welsh: context and vision.- Chapter 3: Designing a national corpus in a minoritised language.- Chapter 4: Reflections: the vision and the realisation.- Chapter 5: Corpus development in minority language contexts: A blueprint.- Adran 2: Cymraeg.- Chapter 1. Cyflwyniad.- Chapter 2: Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes: cyd-destun a gweledigaeth.- Chapter 3: Cynllunio corpws cenedlaethol mewn iaith leiafrifoledig.- Chapter 4: Adfyfyrio: a wireddwyd y weledigaeth?.- Chapter 5: Datblygu corpws mewn cyd-destunau ieithoedd lleiafrifoledig: Glasbrint.- Appendix – Atodiad.
Autore

Dawn Knight is a Reader in Applied Linguistics at Cardiff University, UK, and Chair of the British Association for Applied Linguistics (BAAL). 

Steve Morris is an Honorary Research Fellow in Applied Linguistics at Swansea University, UK. 

Tess Fitzpatrick is Professor of Applied Linguistics at Swansea University, UK. 


Mae Dawn Knight yn Ddarllenydd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Gadeirydd Cymdeithas Ieithyddiaeth Gymhwysol Prydain (BAAL).

Mae Steve Morris yn Gymrawd Ymchwil er Anrhydedd mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Tess Fitzpatrick yn Athro Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe.
i libri che interessano a chi ha i tuoi gusti

Altre Informazioni

ISBN:

9783030724832

Condizione: Nuovo
Dimensioni: 210 x 148 mm Ø 379 gr
Formato: Copertina rigida
Illustration Notes:6 Illustrations, black and white
Pagine Arabe: 172
Pagine Romane: xiii


Utilizziamo i cookie di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la navigazione, per fornire servizi e proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner o proseguendo nella navigazione acconsenti all’uso dei cookie.

X